Náš tým

VÁŠ ÚSPĚCH U SOUDU JE PRO NÁS MOTIVACÍ


 

JUDr. Lucie Kýčková 

Lucie vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala titul Mgr. Titul JUDr. získala následně po úspěšném složení rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Po vykonání koncipientské praxe a úspěšném složení advokátních zkoušek zahájila v roce 2002 svou vlastní, samostatnou praxi v Teplicích. 

 


Mgr. Jan Vondráček


Jan vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal titul Mgr. Po vykonání koncipientské praxe a úspěšném složení advokátní zkoušky v roce 2013 pracoval Jan jako zaměstnaný advokát v Chomutově. 


Lucie a Jan spojili své síly v roce 2015, kdy po nezbytných přípravách transformace své advokátní činnosti do formy společnosti s ručením omezením a přípravě reprezentativních prostor pro nově vzniklou společnost zahájili svou spolupráci coby společníci v roce 2016.


 Nikola Palangariová 


Náš tým dále tvoří Nikola, která coby asistentka zajišťuje administrativní chod kanceláře, komunikaci s klienty a vedení spisové dokumentace. 


Lucie Büttnerová

Lucie je v naší advokátní kanceláři již od roku 2019, kdy při studiu vysoké školy začala pracovat na pozici praktikanty. V květnu roku 2023 úspěšně dostudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a od října 2023 u nás pracuje na pozici advokátní koncipientky. Nejbližší je jí oblast práva rodinného a občanského. Mezi její záliby patří cestování a sport.


Denisa Šafaříková

Denisa vystudovala Obchodní akademii v Teplicích. Poté pracovala několik let ve státní správě. Do advokátní kanceláře Kýčková Vondráček Partners s.r.o. nastoupila v roce 2021 na pozici asistentky, kde zajišťuje veškerou administrativu, důležitou pro chod advokátní kanceláře. 


Lukáš Štork

Lukáš je členem týmu Kýčková Vondráček Partners od srpna 2021, kdy nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Své studium absolvoval v květnu 2021 na Fakultě právnické ZČU v Plzni. V rámci své právní praxe se věnuje nejvíce právu trestnímu a dále právu rodinnému.Mezi jeho zájmy patří sport a cestování. Rád by se podíval do New Yorku.