Ceník služeb

Odměna za právní službu je určována dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. 

Jsme společnost s ručením omezeným (s. r. o.) a jsme jako firma plátci DPH!

Smluvní odměna časová 

Klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby.

Smluvní odměna úkonová

Je stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny.

Smluvní odměna paušální

Je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu.

Smluvní odměna podílová

Je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.