Kontakt

sídlo kanceláře: Kýčková Vondráček Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Dubská 356/2, 415 01 Teplice 

IČ: 055 18 997

DIČ: CZ05518997 

Úřední hodiny

pondělí - čtvrtek: 08:00 až 16:00 hod. pátek: 08:00 až 14:00 hod.

Dále dle telefonické objednávky

+417 537 437

JUDr. Lucie Kýčková - 602 217 736 Mgr. Jan Vondráček - 776 870 709

kvp@tepliceak.cz

bankovní spojení: 1050059005/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.