KÝČKOVÁ VONDRÁČEK PARTNERS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

VÁŠ PARTNER PRO VŠECHNY OBLASTI PRÁVA

Vítáme Vás na internetových stránkách advokátní kanceláře Kýčková Vondráček Partners 


Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti trestního práva, občanského práva včetně rodinného práva, správního práva i dalších.


Jsme pro vás schopni zajistit:

 • obhajobu v trestním řízení
 • obhajobu v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • zastoupení coby poškozeného trestným činem
 • zastoupení při vymáhání dlužné částky
 • zastoupení, jste-li žalováni o zaplacení (údajně) dlužné částky
 • zastoupení ve sporech vyplývajících ze smluv (např. o dílo)
 • zastoupení ve sporech o náhradu škody
 • zastoupení ve věci rozvodu
 • zastoupení ve věci péče o nezletilé děti a výživné
 • zastoupení v řízení o přestupku či jiném správním deliktu
 • zastoupení v řízení o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti


 • Dále Vám nabízíme přípravu smluv, zejména o koupi nemovitých věcí.
 • Naše advokátní kancelář poskytuje úschovu finančních prostředků.